DELA
Foto: Erkki Santamala

Vill se ändrat beslut om ungdomsförening

Det var fel av kommunstyrelsen i Geta att efterskänka Geta ungdomsförenings skuld på 10 000 euro till kommunen.

Det menar kommuninvånaren Kim Hansson som lämnat in ett rättelseyrkande i ärendet.
Skulden från ungdomsföreningen till kommunen härstammar ända från 1995-96 då kommunen tog ett Paf-lån för föreningens räkning för renovering av ungdomslokalen Furulund. Avbetalningsplaner har gjorts upp men frågan om kommunen ska efterskänka lånet har också behandlats flera gånger, bland annat 2015 då fullmäktige fattade beslut om att så skulle ske.

Flera kommuninvånare överklagade beslutet till Ålands förvaltningsdomstol med hänvisning till jäv: flera av medlemmarna i ungdomsföreningen var nämligen också medlemmar i fullmäktige, och förvaltningsdomstolen gav besvärsivrarna rätt.

29 maj i år fattade kommunstyrelsen beslut om att efterskänka 10 000 euro av föreningens återstående skuld på 13 000 euro med motiveringen att föreningens ekonomi är svag, skulderna är gamla och kommunen vill att verksamheten vid Furulund ska fortsätta.

Kim Hansson anser dock att beredningen av ärendet varit bristfälligt och yrkar på att beslutet ska upphävas. ”Den enda beredningsbilagan som finns är en ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet”, konstaterar han. ”Beredningen borde enligt vår mening omfatta åtminstone en redogörelse för vilka åtgärder kommunen vidtagit för säkerställande och indrivning av skulden, en redogörelse för hur den föreslagna åtgärden skall finansieras och hur den inverkar på kommunens ekonomi, en redogörelse över rättvisan och skäligheten i att särbehandla en förening på detta sätt etc.”

Hansson påpekar att ungdomsföreningen med Furulund i sin ägo är den rikaste föreningen i Geta och att värdet på ungdomslokalen med råge överstiger skulden.

– Ingenting säger heller att kommunfinansierad ungdomsverksamhet måste bedrivas just på fastigheten Furulund då det finns gott om utrymme i kommunägda fastigheter, påpekar han.

– Det finns ingen anledning för kommunen att avstå från sin fordran och rent ut sagt kasta 10 000 euro i sjön!