DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vill satsa stort på Ålands äldre

Centern vill ge tre miljoner euro i nästa års budget till kommunerna för satsningar på den åldrande befolkningen.
Kommunerna måste bygga nytt om de ska klara av att uppfylla behovet av det boende och den omsorg som de äldre har rätt till. Det konstaterar Centern som vill att regeringen nästa år satsar tre miljoner euro ur Paf-medlen till investeringsstöd för institutionsboende eller effektiviserat serviceboende. Summan beräknas räcka till 130 nya platser.

Partiet vill också satsa ytterligare 90 000 euro på skrotbilspremier. I budgeten finns 10 000 reserverat för privatimporterade bilar under förutsättning att bilbranschens företag tar hand om premierna för de bilar som importeras via dem.

Dessutom vill man att ÅHS får 50 000 euro till hudcancerscreening för att alla ålänningar ska kunna kontrollera sina prickar och födelsemärken. Den planerade stiftelsen för besökscentret i Bomarsund föreslås få 25 000 euro, den resterande halva summa som behövs för en startplåt.

Åländsk demokrati fokuserar också på de äldre.

Partiet vill stryka det föreslagna avdraget på 100 euro som riktar sig till låg- och mellaninkomsttagare och i stället ge pengarna, sammanlagt 1,3 miljoner euro, som ett arvode till alla de som lyfter folk- eller sjukpension.

Läs mer i om budgetmotionerna i måndagens Nya Åland!