DELA
Foto: Ida K Jansson

Vill sälja hus i Sjökvarteret

Styrelsen för stiftelsen Sjökvarteret har fattat beslutat att sälja servicehuset där Niska är inrymt till Michael Björklunds bolag.
Styrelsens ordförande Donny Isaksson bekräftar att säljbeslutet har fattats enhälligt och att förhandlingar pågår om priset.

– Det har funnits ett intresse från Niskas sida att köpa servicehuset och vi har låtit en oberoende värderare göra en värdering. Vi har också utrett eventuella följder rent skattetekniskt av en försäljning, säger han.

Som läget är nu säljs servicehuset om stiftelsen får det pris man begärt. Björklunds bolag äger redan en del av huset och också köket.

Varför har huset inte bjudits ut till allmän försäljning?

– Om vi får en förfrågan från ett visst håll kan vi inte bjuda ut det till försäljning.

Ärendet har delegerats till vd Janna Johansson. Donny Isaksson bedömning är att det inte dröjer länge innan frågan är avgjord.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!