DELA
Foto: Ida K Jansson

Vill säkra infarten till skogsvägar

När timmer ska lastas uppstår ofta farliga situationer.

Det här vill skogs- och vägingenjörerna få bukt på.
Landskapets vägingenjör Björn Ekblom, biträdande ingenjör Ivar Gullström och skogsbruksingenjör Kjell Johansson från Ålands skogsindustrier vill bredda på infarten till skogsvägar. Man vill frigöra mer utrymme för fordon som ska köra in och ut på vägen.

Nu är infarten till en skogsväg fyra till sex meter bred men ingenjörerna vill att de ska bli dubbelt så stor, upp till tio meter. Det skulle innebära mer utrymme för stora fordon som ska lasta timmer. De får mer svängutrymme och behöver inte lasta ute på trafikerade vägar.

– Det handlar om säkerhet både för trafikanter och lastbilschauffören, säger Björn Ekblom.

Det finns över 40 000 fordon på Åland i dag och det ökar successivt. Tanken bakom idén med att bredda skogsvägarna är att man vill få en så säker lastningsprocess som möjligt. Ofta lastas timmer under vinterhalvåret då väglaget är dåligt och på trafikerade vägar kan det uppstå farliga situationer.

Läs mer i fredagens Nya Åland!