DELA
Foto: Rasmus Olin

Vill plantera biblomster

Biodlarföreningens ordförande Yngve Påvall agerar för att få den nya, fyra kilometer långa gång- och cykelvägen i Geta kantad av nektar- och pollenrika blomster som gynnar bin.

Biblomster sås på flera platser i Europa som motvikt till att jordbruket blir allt ensidigare samtidigt som vilda ängar ersätts med gräsmattor.

Biodlarna har redan varit i kontakt med Geta kommun och ska också försöka få både landskapets vägavdelning och andra att bli intresserade av projektet. (tt-s)