DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>KRITISK Susanne Nordberg är kritisk till Nya Ålands bevakning, slaktresterna gömdes i skogen och har troligtvis släpats fram av något djur. Örnar vill hon inte skada.

Vill havsörnarna inget ont

Susanne Nordberg är kritisk till Nya Ålands artikel om örnarna i förra veckan.

– Det är jag som lagt resterna i skogen, jag vill inte döda några örnar, säger hon.
Förra veckan skrev Nya Åland att någon har placerat ut slaktrester vid ett vindkraftverk för att skada örnar. Det var Susanne Nordberg från Vårdö Susannebo som lagt dem i skogen men inte av den anledningen. Hon är djurvän och har aldrig haft någon intention att skada några örnar.

– Den kopplingen är långsökt, säger hon.

Hon har sedan 18 år tillbaka haft djur och har numera två kalvar och fyra tackor.

Hon slaktar de kalvar som ska bli mat hemma för att hon inte vill skicka iväg dem med slaktbil. Efter slakten uppstår rester, benen brukar hon gömma i skogen.

– För mig som bonddotter är det naturligt att föra benen till skogs.

Benen placerades inte dit där de hittades förra veckan utan i en skogsdunge. Sedan har något djur, troligtvis mårdhund eller räv, släpat fram dem.

– Jag har aldrig ens haft en tanke på örnar när jag har lagt benen i skogen.

Orsaken till att hon lämnade benen i närheten av fyndplatsen är att det går en bilväg dit och att det inte finns bebyggelse i närheten.

– Jag vill ju inte lämna benen i fårhagen.

Hon är kritisk till Nya Ålands rapportering.

– Sådan här sensationsjournalistik fungerar inte i ett litet samhälle.

Susanne Nordbergs insändare går att läsa på insändarplats, där kommenterar även chefredaktör Jonas Bladh kritiken.