DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>DO – Jag välkomnar alla påstötningar i den här sakfrågan, säger barn- och diskrimineringsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou.

Vill ha utökat DO-mandat

Barn- och diskrimineringsombudsmannen behöver utökat mandat.

Det anser Handicampens Alexandra Favorin – en av dem som skickar en skrivelse i ärendet till landskapsregeringen.

Ålands barn- och diskrimineringsombudsman har inte behörighet att öppna enskilda fall gällande diskriminering av barn i skolan. Endast anställda inom offentlig sektor och i arbetslivet omfattas. Det skrev Nya Åland om förra veckan.

Men enligt Ålands handikappförbund bör lagen tolkas annorlunda.

– Det står inte uttryckligen i lagen att det bara skulle gälla de anställda, säger handikappförbundets vikarierande organisationssekreterare Anne Sjökvist.

Att skolelever som upplever diskriminering i nuläget kan vända sig till skolans ledning och därigenom till landskapsförvaltningen anser förbundet inte vara tillräckligt. Diskriminering av barn i skolan bör vara ett fall för barnombudsmannen.

– Vi tycker att man ska pressa på landskapsregeringen för en förändring, säger Alexandra Favorin.

Ett steg på vägen är den skrivelse som Ålands handikappförbund är på väg att lämna in till landskapsregeringen. Möjligen tillsammans med bland annat Rädda Barnen och barnombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou.

– Jag välkomnar alla påstötningar i den här sakfrågan, säger Larpes-Papadopoulou

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!