DELA

Vill ha säker skolskjuts

LEMLAND. Kommunfullmäktigeledamot Fredrik Lindqvist har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om skolskjutsar. Han vill att alla skolbarn i kommunen kan erbjudas skolskjuts på ett ändamålsenligt och säkert sätt till och från hemmet.

– Kommunen har vuxit explosionsartat under de senaste 30 åren och många nya lemlänningar har valt att bosätta sig i oplanerade områden i utkanten av kommunalvägar eller i många fall längs privatvägar, skriver Fredrik Lindqvist.

Det leder till att en del barn tvingas ta sig flera kilometer längs en väg för att ta sig till platsen där skolskjutsen hämtar upp skolbarnen och Fredrik Lindqvist menar att situationen är oacceptabel.

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen. (ns)