DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FÖRSTA STEGET Stadsstyrelsen har godkänt flyktingplanen och integrationsprogrammet. De två flyktingrelaterade ärendena går nu vidare till stadsfullmäktige för slutlig behandling.

Vilket betyg får staden?

Tusen stadsbor fick i höstas betygsätta Mariehamn utgående från hur de tycker att det är att bo och leva i staden, hur de anser att verksamheterna fungerar och hur de ser på sina möjligheter att påverka beslutsfattandet.

Ålands statistik- och utredningsbyrå har hållit i medborgarundersökningen och direkt efter stadsfullmäktiges möte i kväll presenterar Richard Palmer från ÅSUB resultatet.

Meningen är att stadsbornas åsikter om sitt Mariehamn skall utgöra en grund för planering och prioritering av resurserna.

Det är första gången nya stadsfullmäktige sammanträder och det, liksom också Palmers presentation, direktsänds som vanligt i Åland24. (tt-s)