DELA
Foto: vildsvinsfalla.seRYMLIG Vildsvinsfällorna kan vara av varierande storlek, den som ska placeras i Hammarlandsskogarna är cirka en gånger två meter. Buren på bilden är inte den som ska användas.

Vildsvinsfälla snart i Hammarland

Landskapet har beviljat en jägare i Hammarland tillstånd att använda en fälla för att fånga vildsvin. Syftet är att fånga vildsvinet levande.
Jakthandläggare Roger Gustavsson har varit ut och tittat på fällan, som inte ännu tagits i bruk.

– Den ser ut som en stor bur, ungefär två gånger en meter stor. Inuti läggs ett bete och så slår luckan igen efter djuret. Djuren dödas alltså inte av fällan.

Beslutet som tagits gäller endast den aktuella vildsvinsfällan.

– Det kommer att göras noggrann uppföljning av hur det fungerar. Så fort det fångats ett vildsvin eller något annat djur, så kallad bifångst, i fällan måste detta anmälas till landskapet första vardag efter fångsten.

Underlätta jakten

Fällan ska placeras ut på marker tillhörande Sålis jaktlag i Hammarlands kommun. Senast den 25 juni 2015 skall en utvärdering göras angående de tre första månadernas erfarenheter och då kan tillståndet återtas om fortsatt fällfångst inte anses lämplig eller fällan inte fungerat tillfredställande med beaktande av djurskyddet.

På grund av fällans storlek är det viktigt att den kontrolleras ofta och om man skulle råka trilla in i den, så finns det sätt att ta sig ut.

– Luckan kan öppnas inifrån ifall någon i misstag skulle fångas i fällan.

 

* Fällan på bilden är inte den aktuella fällan.