DELA

Viktig farled hotas av ny miljöklassning

Just nu undersöker fartyget Geomari havsbotten på fyra olika ställen på Åland med ekolod. En av de högintressanta platserna går mitt i den trafikerade farleden mellan Lemland och Föglö.

– Det är en stor farled och det är möjligt att det också händer något med den, men det är inte vi som tar det beslutet, säger geologen Jyrki Hämäläinen på Geologiska forskningscentralen (GTK).

 

GTK är främst på jakt på skyddsvärda sandbankar, åsar och rev under ytan, som kan bli aktuella att miljöklassas som Natura 2000-område.

– Sannolikheten är hög att sandbankar finns där i farleden. Vi karterar området och därefter tas beslut baserat på våra resultat om det krävs några åtgärder, säger han.

 

Även Martin Snickars på Husö biologiska station tror att det finns en sandbank i farleden. Han framhåller att sandbankar är av kommersiellt intresse hos fiskerinäringen, då flundran har dem som lekplatser.

– Sandbankar i våra vatten är ovanliga habitat och livsmiljöer, och därför är de känsliga, säger han.

 

Sedan utforskningen tog vid i förra veckan har fartyget Geomari karterat ett cirka 300 kvadratkilometer stort område ute till havs. På fredag avslutar de utforskningen för den här gången.

– Hittills har vi undersökt 60-70 procent av de områden som vi i första taget ska kartera. Åland är naturligtvis mycket intressant då det inte har gjorts så mycket undersökningar i området hittills, säger Jyrki Hämäläinen.

 

Det är landskapsregeringen som slutligen beslutar vilka områden som ska skyddsklassas.

 

 

Läs ministerns kommentarer här!

Läs mer i torsdagens Nya Åland