DELA
Foto: PRIVATTAND Kindtand från människa, som påträffades i en höggrav i samband med årets undersökning. Tim Schröder / Ålands museum.

Vikingatida gravar grävs ut i Geta

Ett höggravfält från vikingatiden i Västergeta undersöks som bäst och allmänheten bjuds in på rundvandring.
Delar av höggravfältet från yngre järnåldern (cirka 550–1050 e. Kr.) i Västergeta, Geta kommun grävs ut för att ge plats åt en gång- och cykelväg i samband med ombyggnaden av landsväg 4.

Utgrävningarna påbörjades i juni 2015 och pågår nu under april och maj och utförs av Ålands landskapsregerings kulturbyrå. Arbetet vid gravfältet görs i samband med pågående ombyggnad av landsväg 4 och finansieras av landskapsregerings trafikbyrå, skriver kulturbyrån i ett pressmeddelande.

– Enligt tidigare uppgifter har gravfältet, som idag ligger på ömse sidor av landsvägen, omfattat sammanlagt 55 gravhögar. Delar av gravfältet har undersökts arkeologiskt år 1903 och i samband med ombyggnaden av landsvägen år 1973, skriver man.

Två gravhögar har undersökts under sommaren 2015 och man kunde datera gravfältet till vikingatiden.

Nu kan också allmänheten bekanta sig med arbetet vid gravfältet. Kulturbyrån anordnar en allmän visning över de pågående undersökningarna och senaste fynden från gravfältet torsdagen den 19 maj kl 18.00. Samlingsplatsen är parkeringen vid Geta kyrka, meddelar Kulturbyrån.

PÅ bilden syns en kindtand från människa, som påträffades i en höggrav i samband med årets undersökning. Foto: Tim Schröder / Ålands museum.