DELA
Foto: Jonas Edsvik
Cinderella går på landström i Mariehamn vilket minskar både utsläpp och buller.

Viking Line: Vi har bara grön el nu

Enligt Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg sparar rederiet i dag 780 ton koldioxidutsläpp på att använda landström när man ligger i hamn.Nu blir dessutom landströmmen helt grön.

Från och med 2030 blir det lag på att fartyg ska använda landström när de ligger i hamn mer än två timmar. Viking Lines fartyg använder redan i dag landström på de linjer där tre av fartygen går. På Åbolinjen är dock hamntiderna i Åbo, Mariehamn och Stockholm så korta att man inte hinner koppla fartyget till landström.

På de landströmsanslutningar som byggts i hamnarna i Mariehamn, Helsingfors och Tallinn har Viking Line nu övergått till grön el, som produceras från förnybara energikällor.

”De årliga koldioxidutsläppen från våra fartyg är ända upp till 780 ton mindre jämfört med om fartygen skulle producera el med sina egna motorer när de ligger i hamn. Tack vare landströmmen minskar också fartygens utsläpp av små partiklar markant, och det uppkommer inte heller något buller i näromgivningen från motorerna”, säger hållbarhetschef Dani Lindberg på Viking Line i ett pressmeddelande.

Av ett fartygs bränsleförbrukning går i medeltal 25 procent till elproduktion. Därför satsar också Viking Line på att minska elförbrukningen på sina fartyg för att minska de totala utsläppen från fartygsflottan.

”Vi förbättrar alla våra fartygs energieffektivitet under hela deras livscykel genom att i samband med rutinmässiga dockningar uppdatera och förnya de tekniska lösningarna, bland annat ventilationssystemen”, säger Dani Lindberg.

”Våra nyaste fartygs energieffektivitet är redan nu i toppklass med globala mått mätt. Till exempel har Viking Glory ett energiåtervinningssystem som konverterar spillvärme från motorerna till elektricitet och utnyttjar spillkyla från LNG-bränslet för kylning av kylanläggningar och kylrum.”