DELA
Foto: Jonas Edsvik

Viking Line största koncernen på Åland

Åländska företag ingick i 76 olika koncerner 2016. Det visar en sammanställning som Ålands statistik- och utredningsbyrå har gjort. Av de 76 koncernerna var 59 företagskoncerner och 17 var kommunala koncerner.

I 52 av dessa koncerner hade moderbolaget hemort på Åland. Det rör sig sammanlagt om 380 företag, moder-, dotter och intressebolag.

De tio största koncernerna år 2016 efter antalet anställda på Åland:

1. Viking Line

2. Ålandsbanken

3. Eriksson Capital

4. Eckerökoncernen

5. Minicarriers Ab

6. Ålands Penningautomatförening

7. Wiklöf Holding

8. Transmar

9. Alandia Försäkring

10. Orkla

Källa: Åsub.