DELA
Foto: Jonas Edsvik

Viking Line föreslår noll i dividend

Styrelsen för Viking Line har beslutat att skjuta upp årets bolagsstämma till en senare tidpunkt. Styrelsen har vidare beslutat att ändra utdelningsförslaget till stämman så att ingen dividend utdelas för 2019.

Nomineringskommittén, som är samma som styrelsen, tänker föreslå för stämman att följande personer väljs till ordinarie styrelseledamöter: Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström, Laura Tarkka och Peter Wiklöf. Till suppleanter föreslås Ulrika Danielsson, Erik Grönberg och Casper Lundqvist.

Jakob Johansson äger holdingbolaget Maelir Ab, som i juni i fjol köpte Rafael Ab:s Vikingaktier, och kort efter det även Trygve Eriksson-sfärens innehav. Maelir äger nu över 17 procent av Viking Line.

Styrelseledamöterna Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Erik Grönberg har undanbett sig återval. (ss)