DELA
Foto: Viking Line

Viking Line får amorteringsanstånd

”Viking Line Abp har överenskommit med Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab om amorteringsanstånd för amorteringar under perioden 1.7 2020 – 1.2.2021 uppgående till sammanlagt 14,9 Meuro. Amorteringarna förfaller till betalning senast den 10 januari 2025 dvs. samtidigt med den sista amorteringen.

De senarelagda amorteringarna kan förhandsbetalas och lånets ränta och maturitet har bibehållits oförändrade. Dividendutdelning under lånets maturitet förutsätter att de amorteringar för vilka anstånd har beviljats betalas.

Amorteringsanståndet förstärker Viking Lines Abp likviditetssituation som för närvarande är tillfredsställande.”

Det sägs i ett börsmeddelande som sändes ut tisdag klockan 16.00. Läs mer i onsdagens tidning!