DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Vi har grupper som vi behöver stötta”

Föräldrarnas ekonomi får inte påverka barnens skolgång.

Det är en av slutsatserna från landskapsregeringens seminarium om fattigdom.
Social- och hälsovårdsminister Wille Valve tycker att seminariet om ekonomisk utsatthet var lyckat. Speciellt intressanta var de inlägg som deltagarna bidrog med under seminariets workshops.

– Ett konkret förslag var att vi snarast möjligen måste ha en avgiftsfri skola. Ekonomi får inte avgöra huruvida elever har möjlighet att delta i klassresor eller köpa kalkylatorer.

Han ser en risk med att nya klasskillnader kan uppkomma i takt med att skolorna digitaliserar i och med att datorer och annan teknik blir en förutsättning i studierna. Detta gäller främst det gymnasiala stadiet. Det är upp till den offentliga sektorn, menar Valve, att se till att alla elever har samma möjligheter.

– Den stora lärdomen är vikten av god näringspolitik. Låg arbetslöshet korrelerar med ett lågt uttag av utkomststöd.

Valve lyfter också integration och god undervisning i det svenska språket som en viktig nyckel i bekämpningen av fattigdom.

Hur kommer landskapsregeringen att arbeta för att bekämpa fattigdom?

– I budgetprocessen kommer det att komma in på flera olika områden med sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

– Vi har det ganska bra på Åland jämfört med vår omvärld. Men vi har grupper som vi behöver stötta.

Läs mer i fredagens Nya Åland!