DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Vi ber bara om det vi behöver för att uppfylla lagkraven”

– Våra resurser räcker inte för att MKB-processen för de havsbaserade vindparkerna ska vara klar 2024.Det säger Helena Boman, sektionschef för miljöenheten på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. – Vi talar om troligen världens största vindparker. Vi är i dag 3,5 personer som arbetar med tillstånd.

Enligt Helena Boman är läget på myndigheten sådant att nya uppdrag och ansvarsområden tillkommer hela tiden, utan att resurserna ökar. Hon hänvisar till den konsultrapport som Nya Åland skrev om den 26 juli. ”ÅMHM har ungefär lika många tillsynsobjekt som Region Gotland, men på Åland ansvarar fyra anställda för dessa tillsynsobjekt medan Region Gotland har 25 anställda på Enhet miljö- och hälsoskydd”, hette det bland annat i rapporten.

– Arbetet med vindparkerna handlar visserligen om prövning, inte tillsyn, men det är samma problematik, säger Helena Boman.

– Det är som att ha en pepparkaksdeg som du kavlar ut tunnare och tunnare för att den ska täcka en större yta, men till slut blir det hål.

Räcker inte

ÅMHM är en nyckelaktör i processen för att få till stånd vindparker runt Åland.

– Vi talar om troligen världens största vindparker. Vi är i dag 3,5 personer som jobbar med miljöprövning vid myndigheten. Vi har nu äskat om en miljöinspektör till, och får veta i december om det går igenom, säger Helena Boman.

– Risken är att de säger att vi borde kunna lösa detta inom ramen för befintliga resurser. Men det blir en stor utmaning även om vi beviljas ytterligare en miljöinspektör.

Hon betonar att ÅMHM inte vill vara en bromskloss.

– Vi vill förstås att det ska fungera, att företag ska kunna komma hit och etablera sig. Men jag är sektionschef för en grupp på åtta personer, med ett otroligt omfattande uppdrag. Jag vet att varje gång vi får in något nytt så måste jag ge det till någon som redan har en hög med arbetsuppgifter, och privatpersoner och företag som väntar på besked sedan flera månader eller till och med år.

Inget gensvar

Enligt Helena Boman har ÅMHM tagit upp resursbristen både med både landskapsregeringen och ansvarig minister.

– Vi upplever inte att vi fått något gensvar från politiken.

När det gäller att handlägga vindkraftsbolagens miljökonsekvensbeskrivningar skulle Helena Boman helst se en inspektör per aktör.

– Ansökningarna lär komma in ungefär samtidigt. Aktörerna är ju konkurrenter, de samarbetar inte sinsemellan, och vi behöver se till att alla MKB:er genomförs på ett liknande sätt.

Att göra MKB:er för vindparkerna blir förstås ett helt nytt uppdrag för ÅMHM, både till innehållet och skalan. Enligt Helena Boman kan det bara jämföras med projektet med Föglötunneln.

– Lagen säger att vi ska se till att det finns expertis att granska MBK:er. När MKB:n för Föglötunneln skulle göras bad vi om att få kalla in konsulter, för vi hade ingen på ÅMHM som var expert på undervattenstunnlar. Men landskapsregeringen sa nej, och vi fick trolla med knäna, säger Helena Boman.

Nu är hon orolig att ÅMHM ska få trolla med knäna också när det gäller vindparkernas MKB:er.

– Vi måste få veta att det är ok att kalla in expertis. Vi ber bara om det vi behöver för att uppfylla lagkraven.

Landskapet har ju utsett tjänstemän med uppdrag att underlätta för vindkraftsbolag att bygga vindparker på Åland. Har ni fått något stöd från det hållet?

– Jag har jobbat i drygt 1,5 år, jag har inte märkt att landskapet har frågat hur de kan hjälpa. Däremot har aktörerna själva frågat om de kan vara med och finansiera MKB-processen. Men det går förstås inte, vi är ju en myndighet.

Helena Boman vill nu se politikerna gripa in.

– Om politikerna ber oss göra det så skulle jag i teorin kunna säga till alla i min grupp att släppa alla andra ärenden, som till exempel att det bullrar från vindkraftverken vid Långnabba. Som det är nu så flyttar jag ärenden från den ena till den andra, alla ska hela tiden klara mer och mer. Vi äskar inte om pengar till nya gardiner, det handlar om lagstadgade arbetsuppgifter, resurser som vi behöver för att klara vårt uppdrag.

Om det skulle lossna mer pengar till att rekrytera, går det då att hitta personer med den expertis som behövs?

– Det finns folk med kunskap inom vindkraft. En liten nackdel vi har som arbetsgivare är att vi har löneklasser – när man har fått alla ålderstillägg så finns det inga fler ekonomiska incitament. Jag tror inte det är en omöjlighet att hitta folk, till exempel hemvändare. Men rekrytering och inlärning bara för att komma igång och kunna handlägga miljötillståndsärenden beräknas ta cirka ett år. I praktiken kommer vi att behöva sätta våra mest erfarna inspektörer på detta arbete då det är så omfattande och komplext.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp