DELA
Foto: Stefan Öhberg

Vet du vad detta är?

Detta föremål har förbrylllat Kökars hembygdsmuseum, i vars lager det nyligen återupptäckts. Experter har tillfrågats och det har varit en sväng på Ålands kulturhistoriska museum, men inte heller där kunde man ge svar.

– Mysteriet är stort, säger Ralf Johansson som kommit med den till Nya Åland för att be läsarna om hjälp.
Man vet inte varifrån det kommer eller vem som donerat det till museet.

– Det har bara hittats i ett lager, säger Johansson.

Han har visat bilder av det till experter, skärgårdsfolk och såna som är ”praktiskt lagda”, men ingen har kunnat ge svar på vad det använts till.

– Det verkar vara väldigt svårt att få reda på…

Vet du vad det ha kan använts till eller varifrån träföremålet kommer? Hör då av dig till redaktion@nyan.ax