DELA
Foto: Privat
Vem är vem? Miniatyrstadens vänner vill ha hjälp med namnen på så många som möjligt.

Vem är vem i kaptensklassen?

Miniatyrstadens vänner behöver läsarnas hjälp. Kan ni identifiera sjöfararna på det här nästan 100 år gamla fotografiet taget vid Navigationsskolan i Mariehamn?

Inför sommarens Tall Ships race förbereder Mariehamnsmuseet en utställning om sjöfarare och kaptenshus i Mariehamn på de stora segelfartygens tid. Ett tiotal kaptens- och redargårdar i miniatyrstaden presenteras.

Mikael Lönnqvist har bidragit med det här fotografiet som ska ingå i utställningen. Men en del namn saknas och därför hoppas föreningen Miniatyrstadens vänner att läsarna kan hjälpa till med identifieringen.

Kaptensklassen 1926

Så här skriver Jonna Kevin som är projektledare för Miniatyrstadens vänner:

”Vi tror att fotografiet visar kaptensklassen 1926 framför den gamla Navigationsskolan på dagens Stadshusbacken. I första raden rektorn, kaptenen Isak Herman Korsström ursprungligen från Nagu.

Han publicerade fyra läroböcker och anses avsevärt ha höjt standarden på befälsutbildningen i Finland. I Mariehamn innehade han flera förtroendeuppdrag.

Till vänster om honom i ljus kostym Carl Granith som bland annat förde fyrmastbarkarna Pommern, Ponape och Olivebank. Han omkom 8 september 1939 när Olivebank på väg till Mariehamn minsprängdes i Nordsjön. Graniths far, bosatt i Högbolstad i Sund, var son till förebilderna för de kända romanfigurerna Janne och Maja på Stormskär. Han var gift med Ljuba Skarén och bodde i hennes föräldrars hus i hörnet Storagatan-Ålandsvägen.”

Vilka kan Graniths årskurskamrater ha varit?

Läsare som känner igen någon kan meddela det via kontaktformuläret på Mariehamnsmuseet hemsida eller museets Facebooksida. Man kan också mejla föreningens ordförande Guy Schåman på guys@aland.net.