DELA

Vd lämnar Dahlmans

Vd Åsa Dahlman slutar på Dahlmans.
Så här sägs i ett pressmeddelande:

”Vår VD Åsa Dahlman har efter 13 år inom bolaget beslutat sig för gå vidare till nya utmaningar och kommer att lämna oss till sommaren.

Åsa har utfört ett mycket förtjänstfullt och uppskattat jobb hos oss och vi beklagar men respekterar hennes beslut.

Vi startar nu rekryteringen av hennes efterträdare.

Mariehamn 03.02.2016

WJ Dahlman Ab

styrelsen”

Styrelseordförande Johan Dahlman skriver i ett följebrev:

”Beslutet är hennes eget och det finns ingen dramatik i det hela. Hon lämnar ett välskött, lönsamt och ekonomiskt starkt bolag efter sig.

Dahlmans ägs uteslutande av släktingar till grundaren W J Dahlman /…/ Vi har nu inlett processen med att söka en efterträdare.”