DELA

Vattenledning grävdes av i Geta

I samband med vägbygget i Östergeta grävdes en vatten- och en avloppsledning av i eftermiddag. Vattnet var avstängt i omkring en timme.

– Tack vare duktig personal kunde det åtgärdas snabbt, konstaterar kommuntekniker Robin Österlund.

Till en början fanns en misstanke om att olyckan kunde leda till att avloppsvatten kom in i dricksvattnet.

– Men den risken bedöms nu som oerhört liten, säger Robin Österlund. (lb)