DELA

Vattenbolag bör komplettera plan

Storby vattens beredskapsplan måste kompletteras före årsskiftet.

ÅMHM vill bland annat veta var kunderna kan hämta reservvatten vid en akut kris, hur det vattnet skall distribueras och hur kunderna skall få information om krisläget. Storby vatten måste också ha tillgång till utrustning och kemikalier för att kunna påbörja klorering inom sex timmar om en akut sanitär olägenhet uppstår.

Storby vatten åläggs dessutom att ta vattenprov under olika tider på året och i olika delar av nätet. Utöver det krävs årliga bakterieprov och radonprov.

Också Brändö vatten och Kökars kommun krävs på kompletterande uppgifter om hur de ordnar reservvatten vid krislägen. (tt-s)