DELA
Foto: Joakim Holmström

Våtmarker och gångväg planeras vid Svibyviken

Våtmark med fisklek, en strandpromenad och skydd av värdefull natur: det är några inslag i stadens stomplan för stadsdelen Apalängen i norra Mariehamn.