DELA

Våryra i Mariehamn och Dalkarby

Bildspel från Dalkarbydagen, öppet hus på Ömsen, Vår i City, världsröstdagen på Medis och återbruksdagen och tjärmarknad i Sjökvarteret. Foto: Stefan Öhberg