DELA
Foto: -2011-2015 Både import och export minskade 2015. Diagram: Åsub

Varuhandeln drygt 255 miljoner back

2015 var ett sämre år för den åländska varuhandeln.

Både importen och exporten minskade konstaterar Åsub.
– Varuhandeln med utlandet gav år 2015 ett handelsnetto på drygt minus128 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på cirka minus 127 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2015 ett handelsunderskott på drygt minus 255 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2015 är 11,7 procent mindre än året innan. Omkring 50 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, lägre än jämfört med år 2014 (cirka 52 procent), skriver utredaren Jonas Karlsson i ett pressmeddelande om Åsubs varuhandelsstatistik för 2011-2015.

År 2015 importerades varor till Åland till ett värde av drygt 523 miljoner euro. Importen av varor från Finland stod för över 278 miljoner av den summan, det är en minskning med cirka 13 procent från 2014.

Också exporten till Finland minskade jämfört med året innan, minskningen är 9,4 procent. Utlandsexporten ökade däremot med 6,8 procent.

Åländska varor exporterades till ett sammanlagt värde av cirka 268 miljoner euro, 151 av de miljonerna gick till Finland.

Åland importerar mest handelsvaror, den viktigaste varugruppen var år 2015 maskiner, apparater och redskap. Vår viktigaste varugrupp inom exporten var plast- och gummivaror.