DELA

Varningssignal testades i dag

Idag klockan 13 testades de ljudsignaler som används för att varna befolkningen i krissituationer. Samrådsdelegationen för beredskapsärenden sände först den allmänna farosignalen och därefter fara över-signalen.