DELA

Varning för gräsbränder

Finlands Meteorologiska Institut har utfärdat en varning för stor risk för gräsbränder på Åland.
”Varningen i sig innebär inte några lagliga begränsningar eller förbud gällande uppgörande av öppen eld i naturen, men den ger anledning för var och en av oss att vara försiktiga och tänka till”, skriver alarmmästare Johan Ehn i ett pressmeddelande.
Man bör undvika att göra upp öppen eld i naturen och om man ändå väljer att göra det ska man förbereda sig noga med utrustning som gör att man snabbt kan vidta släckningsåtgärder.
”Vi påminner om att den som tänder en eld också är ansvarig för alla de följder som en okontrollerad spridning kan få.” (hh)