DELA
Foto: Ida K Jansson

Varning för gräsbrand på Åland

Nu gäller varning för gräsbrand på flera håll i Finland och även på Åland, detta på grund av torkan i skog och mark. Varningen är utfärdad av Finlands Meteorologiska Institut.

– Varning betyder för Ålands del en upplysning till allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus, skriver tf alarmmästare Johan Ehn i ett pressmeddelande från landskapsalarmcentralen.

Alarmcentralen uppmanar alla att för det första tänka över noga om det verkligen är nödvändigt att elda. Men väljer du ändå att göra upp eld, tänk då på följande:

• Förbered dig så att du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan du börjar elda.

• Tänk på förhand igenom hur man larmar brandkåren.

• Bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat först.

• Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare.

• Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden.

• Undvik att elda nära byggnader och annan egendom.

• Elda aldrig ensam.

• Ha ordentligt med kläder som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga.

• Kontrollera flera gånger efter du slutat elda att allt har slocknat.

Alarmcentralen påminner om att den som tänder brasan är också ansvarig för följderna av eldningen.