DELA
Foto: Ida K Jansson<07_Bildrubrik>SKA ÅTGÄRDAS På sommaren blir del väldigt varmt i glaskupan i Itiden och vintertid försvinner mycket värme ut genom glaset. I samband med bygget av den tredje etappen av Itiden ska glastaket åtgärdas.

Värmeförluster bakom Itidens isskulptur

Det är vackert att titta på, men mängderna istappar på glasbyggnaden i Itiden är ett tecken på värmeförluster från byggnaden. När tredje etappen av kontorskvarteret byggs ska glasbyggnaden åtgärdas.

– Vår tanke är att det inte ska vara något glastak, säger Ida Hellgren i Itidens styrelse.
Glasbyggnaden som rymmer Itidens restaurang är problematisk på flera sätt. På sommaren blir det väldigt varmt, vilket kostar pengar då byggnaden måste kylas, samt skapar en sämre miljö för hyresgästerna, och vintertid försvinner stora mängder värme ut genom glaset. Det senare ger, förutom höga uppvärmningskostnader, resultatet att stora mängder istappar bildas på utsidan av glaset.

– Det har varit ganska tydligt att det inte fungerar under längre tid. Det här är också en byggnad med en sådan profil som inte går ihop med att man bränner av onödig värme, säger Ida Hellgren som är jurist på landskapets finansavdelning och sitter i styrelsen för Landskapet Ålands pensionsfonds fastighetsförvaltning Ab som förvaltar fastigheten.

Glastaket ska åtgärdas i samband med att den tredje etappen av Itiden byggs, vilket enligt planerna ska ske i år. Hur byggnaden ska se ut i framtiden är dock inte klart.

– Beslutet att det ska åtgärdas är fattat. Vi har inte haft några konkreta alternativ att ta ställning till, men vår tanke är att glastaket ska bort, säger Ida Hellgren.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!