DELA
Foto: Jonas Edsvik

Värmeböljan skadade vårdapparatur

Sommarens värmebölja orsakade stora problem för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). I en första kartläggning har det framkommit att temperaturer över 25 grader uppmätts på de flesta ställen inomhus.

Tillfälliga fläktar och kylaggregat har inte räckt till för att kyla ner avdelningarna och en del verksamhet fick flytta till tillfälliga utrymmen för att trygga verksamheten.

Värmen och den höga luftfuktigheten skadade både material och apparater. En del material har krävt omsterilisering, annat har krävt manuell granskning och en del har kasserats. Flera medicinska apparater uppvisade fel och störningar, vilket lett till att en del apparater bytts ut.

Nu ska man prioritera de utrymmen som drabbats värst för att diskutera möjliga åtgärder och höja beredskapen inför framtiden. Arbetarskyddskommissionen ska också ges möjlighet att ge synpunkter på kartläggningen.

ÅHS styrelse bordlade ärendet på sitt senaste möte.