DELA

Vargsundet kan bli ny vattentäkt

Ålands vatten vill höja gränsen för vattenupptag för bevattning. Samtidigt har man nu förberett för att göra Vargsundet till en ny vattentäkt.
Ålands vatten har nu lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen om att göra Vargsundet till en ny vattentäkt från och med nästa år.

– Vi måste se brett vad vi kan göra för att så fort som möjligt säkra vattentillgången, säger Christian Nordas, vd för Ålands Vatten.

Han menar att Vargsundet är Ålands vattenrikaste sjö. Dessutom ligger den mellan Hammarland, Finström och Jomala, vilket är mer centralt än östra och västra Kyrksundet i Sund, som också har setts som en möjlig ny vattentäkt.

– Jag säger inte att det här är den bästa lösningen, men det är den som är möjlig just nu. Vi kan inte lämna någon sten ovänd, säger han.

Hur mår Vargsundet?

– Vi vet att det ligger på ungefär samma nivå som Långsjön. Där finns ett vattenreningsverk, så det skulle inte innebära några hinder i praktiken.

I september konstaterade Christian Nordas att medelhalten av fosfor i Långsjön var cirka 50 mikrogram per liter vatten. För att vattnet ska nå god ekologisk status får fosforinnehållet vara högst 20 mikrogram per liter vatten. Det betyder att utsläppen måste minska med cirka 300 kilo fosfor per år.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!