DELA
Foto: Diana Stenberg

Vargen oroar producenter

Tamdjuren bör få företräde.

Det anser producentförbundet som kräver åtgärder mot vargen.
– Det är med mycket stor oro som Ålands producentförbund tar del av de observationer av varg som gjorts i landskapet.

Det skriver förbundets vd Harry Lindström i ett brev till landskapsregeringen efter att styrelsen behandlat vargfrågan.

– Vi följer med situationen i både Sverige och riket och konstaterar att man inte förmår att ta i synnerhet djurägarnas oro på allvar. Det är bara att konstatera att vargen inte passar in i den åländska faunan. Det fanns goda skäl till varför man i tiden utrotade vargen. Skall vi ha ett öppet landskap som är ett resultat av betande djur, kan vi inte samtidigt ha vargen springande fritt.

Producentförbundet kräver nu att landskapet vidtar åtgärder.

– Det är nu hög tid att landskapsregeringen tar ställning i denna fråga och utarbetar en förvaltningsplan för vargen, som ger företräde för den etablerade djurhållningen på Åland.

De senaste observationerna av en möjlig varg har gjorts i Saltvik.