DELA

Vårfågeljakten får fortsätta

–Landskapsregeringen har fattat ett enigt beslut om att bibehålla och fortsätta den åländska vårjakten. Vi tycker att det behövs ett incitament för en fortsatt aktiv viltvårdsinsats, sade jaktminister Camilla Gunell (S) under en presskonferens strax efter att beslutet fattats idag, torsdag.

– Vi är beroende av de viltvårdande insatser som jägarna och jaktvårdsföreningarna gör. Under 2015 beviljades också mera Paf-medel för att intensifiera viltvårdsinsatserna, sade lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Landskapsregeringen kommer inte heller att förändra jaktkvoten i jämförelse med i fjol. Årets ejderkvot blir 3 800. Förra året sköts 2 400 fåglar.

– Vi tycker inte att det finns något skäl att förändra antalet eftersom vi under årens lopp sett att inrapporteringen av fällda fåglar har minskat något, sade Gunell.

Årets beslut om vårjakten beskriver jaktministern som svårt eftersom både den internationella naturvårdsunionen INCN förra hösten kategoriserade ejdern som nära hotad och EU-kommissionen har också listat ejderstammen är hotad eller till och med starkt hotad.

Landskapsregeringen ska också göra en åtgärdsplan som ska förbättra ejderstammen.

– I den ska vi fundera på hur vi kan vara med och underlätta för viltvården.

Landskapsregeringen konstaterar att ejderstammen påverkas av invasiva arter, miljöföroreningar och övergödning. De invasiva arterna är mink och mårdhund. Nu planeras intensifierad jakt på dem.