DELA
Foto: ARKIVBILD: Erkki Santamala

Vårdös elever tror inte på Töftö-turlista

Varför måste vi ha turlista på Töftöfärjan?
Det frågar sig elever i Vårdö skola, årskurs 3 och 4 i ett brev till lantråd Katrin Sjögren (Lib). Brevet överlämnades av lagtingsledamot Mikael Lindholm (C) under lagtingets frågestund i måndags.

– Vi tror det kommer att göra trafiken mer stressig. Bilarna kommer att köra hårdare och färre kommer att hålla hastigheten över bron. Då ni skall köra med två färjor undrar vi hur ni skall spara pengar? Vi tror det blir ännu stressigare att ta oss till våra aktiviteter på fasta Åland, står det i brevet till lantrådet.

Under frågestunden besvarade Katrin Sjögren frågan som lästes upp av Mikael Lindholm.

– När det gäller turlistan till Vårdö och det försök som ska inledas i sommar så är det efter moget övervägande. Jag kan inte svara på specifika detaljer, men man har analyserat tidigare försök med turlistor på linfärjor och utredningar har visat att man uppfattar det mera klart och tydligt när färjorna ska gå. Landskapsregeringen ska göra ett försök under några månader och sedan utvärderar vi. Då får man ta fasta på vad som har blivit sämre men också vad som har blivit bättre, sade Sjögren.