DELA
Foto: Maria Snellman

Vårdökritik mot nya landskapsandelar

Förslaget på nytt landskapsandelssystem gynnar de starka kommunerna på bekostnad av de svaga.

Det anser Vårdös kommunstyrelse.
Vårdö kommunstyrelse behandlade vid torsdagens möte förslaget på ett nytt landskapsandelssystem. I ett yttrande riktar de skarp kritik till landskapsregeringens förslag.

– Vi ifrågasätter starkt hur det nya systemet gynnar de ekonomiskt starka på bekostnad av de små och svaga kommunerna, säger kommunstyrelseordförande Mikael Lindholm (C).

Han menar att Vårdö kommer att få det särskilt svårt under den treåriga övergångsperioden.

– 2018 förlorar vi cirka 160 000 euro jämfört med 2017. Om vi skulle väga upp det ekonomiska bortfallet med en höjning av skatteöret så skulle det betyda en skattehöjning på 2,5 procent, säger Lindholm.

Om det nya landskapsandelssystemet blir verklighet i sin nuvarande form så kommer Vårdö tvingas till en strikt ekonomi.

– Vi kommer att vara tvugna att vända på alla stenar och tvingas till svåra prioriteringar. Vi kan tacka vår lyckliga stjärna att vi hade ett ekonomiskt bra år 2016 och tunga investeringar bakom oss.

Den lagstadgade verksamheten står för 95 % av Vårdö kommuns utgifter vilket gör att kommunens utrymme för nedskärningar är minimalt.

– Vi hoppas att landskapsregeringen ska lyssna på oss.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!