DELA

Vårdöbron till beslut

Alla de handlingar som behövs för för att begära in anbud för nya Vårdöbron är nu klara liksom också vägplaner och miljötillstånd. Det enda som saknas är ett slutligt klartecken från landskapsregeringen, det beräknas komma i dag.

Infrastrukturminister Mika Nordberg cirka 10,9 miljoner man ursprungligen kalkylerade med.

Den nya slutsumman är ännu inte offentlig. (tt-s)