DELA

Vårdöbron dyrare än tio miljoner

Vårdöbron blir väsentligt mycket dyrare än tio miljoner. Det bekräftar infrastrukturminister Mika Nordberg (M) för Nya Åland.

– Jag vill inte säga exakt hur mycket dyrare, det framkommer efter plenum, säger Nordberg.
Nästa vecka ska frågan om den nya Vårdöbron tas upp i landskapsregeringen. Då granskas handlingarna så att bygget sedan kan läggas ut på entreprenad. Enligt EU:s bestämmelser måste byggprojekt som är dyrare än 5 225 000 euro upphandlas via officiella kanaler.

De första kostnadsuppskattningarna för en ny bro var 9,9 miljoner euro. Kalkylen reviderades senare till 10 895 000 euro. Vad slutsumman blir vill inte Nordberg säga förrän ärendet har behandlats i plenum men bekräftar för Nya Åland att priset blir väsentligt mycket högre än tio miljoner. Vad som har orsakat prisökningen vill han inte gå in på i nuläget.

– I olika skeden görs uppskattningar och kalkyler men det är först när arbetet med upphandlingen drar igång som man kan se hur komplicerade olika delmoment blir, säger Nordberg.

Finns det några sådana moment som missbedömdes från början?

– Jag avvaktar med att kommentera den saken.

Brons ursprungliga bredd var elva meter, med två körfält och cykel- och gångväg på vardera sidan. Den nya bredden är nio meter, en gång- och cykelväg har offrats för att smalna av bron och således minska kostnaderna.

– Men den är fortfarande lite bredare än den gamla bron, säger Nordberg.

Har ni funderat på att bara ha ett körfält och på så sätt kunna minska bredden och kostnaderna ytterligare?

– Nej det har inte varit på tal utan vi minskade bredden genom att ta bort cykelvägen.