DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vårdöbor kämpar vidare i flyktingfrågan

En känsla av hjälplöshet förvandlades till framåtanda. Nu ska frivilliga knacka dörr i kampen mot ett nytt fullmäktigebeslut i flyktingfrågan.
Igår eftermiddag samlades Vårdöbor i församlingshemmet för att planera hur de tillsammans ska organisera namninsamlingen för mottagandet av en flyktingfamilj till kommunen. Initiativtagare Juanita Fagerholm-Urch, som ännu tills månadsskifte är kyrkoherde i Sund-Vårdö församling, känner att det var en positiv stämning i luften.

– Det kändes som en riktigt meningsfull träff. Människor kom och fick dela sina tankar och idéer. Folk sade att de i och med det negativa beslutet i fullmäktige har känt en känsla av hjälplöshet. Nu, i och med att vi kämpar vidare är den negativa känslan förbytt till en framåtanda.

Var ni många på plats?

– Inte var vi så väldigt många, tio-tolv personer kanske. Men personer hade inte möjlighet att själva delta på plats.

Vad tänker ni göra nu?

– Vi delade ut listor och bestämde hur vi ska organisera arbetet. Det är olika personer som kommer att samla namn i de olika byarna. Vi kommer att knacka dörr. Namnlistorna kommer vi sedan att lämna till fullmäktige under deras nästa möte i december.

Vad har du fått för reaktioner till namninsamlingsinitiativet?

– Bara positiva reaktioner.

Fagerholm-Urch vill klargöra att hon organiserar namninsamlingen som privatperson och inte i sitt ämbete som kyrkoherde.