DELA
Foto: Erkki Santamala

Vårdö vill häva Hummelviksbeslut

Vårdö kommun vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att få landskapets beslut om att göra Hummelvik till ändhamn upphävt.
Beslutet att klassa Vårdöhamnen Hummelvik som en ändhamn och inte skärgårdskommun togs i december och gäller från årsskiftet.

Det innebär att Vårdöbor och företag ska betala samma biljettpriser på skärgårdsfärjorna som resenärer från kommuner på fasta Åland.

I skrivelsen till Högsta förvaltningsdomstolen argumenterar kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindholm och kommundirektören Andreas Johansson för att landskapsregeringens beslut strider mot förvaltningslagen. Enligt den ska en part höras innan beslut fattas i ett förvaltningsärende. Och i det här ärendet borde Vårdö kommun ha hörts, anser styrelsen.