DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen

Vårdö vill ha bro över Prästösund

VÅRDÖ. Ingen eldriven vajerfärja mellan Töftö och Prästö, istället vill Vårdö kommun att det byggs en bro över Prästösund.
Det konstaterar fullmäktige på sitt senaste möte, där man skriver i protokollet att ”man tidigare har beslutat att man ej är för att nuvarande vajerfärja uppgraderas utan att man istället har konstaterat att en bro över Prästö sund är mer kostnadseffektivt och trafiksäkrare.”

Kommunen ska nu kontakta landskapsregeringen och begära ett diskussionstillfälle där en en skrivelse samt beräkningar ska redovisas.

En ny eldriven Töftöfärja finns i budgetförslaget för 2018 och projekdirektivet klubbades i början av december. Enligt den planen ska förberedelserna för den nya färjan mellan Töftö i Vårdö och Prästö i Sund vara klara i maj nästa år.

Enligt direktivet ska färjan leda till minskad väntetid, koldioxidutsläppen ska minska med 80 procent och framdriftskostnaderna med hälften jämfört med 2016. Kraven som ställs är bland annat en eldriven färja på minst 160 dödviktston och 70 procent mera filmeter, vilket innebär 40 bilar jämfört med dagens 24.