DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vårdare döms för lindrig misshandel

En vårdare döms för två fall av lindrig misshandel av klienter på ett äldreboende. Hen har bland annat tvingat upp en klients mun för medicinering.

Vårdaren åtalades för fyra punkter av misshandel, varav tre lindriga och en av normalgrad, men två åtal förkastades. Hen dömdes för två fall av lindrig misshandel.

Det ena fallet härrör sig till en händelse där vårdaren har begått fysiskt våld mot en klient genom att tvinga upp dennes mun i samband med medicinering. Till följd av misshandeln har klienten erhållit blåmärken på hals och haka. I det andra fallet har personen begått fysiskt våld mot en klient genom att bakifrån hårt fatta tag om denna och lyfta upp denna och svingat/kastat hen i en säng. Händelserna inträffade 2019.

Vårdaren dömdes till 20 dagsböter om totalt 460 euro. Hen åläggs även att erlägga 200 euro för sveda och värk till en av de drabbade.