DELA

Vårdansvaret för skärgården utreds

Var går gränsen mellan ÅHS ansvar och räddningsväsendets ansvar då det gäller akut sjukvård i skärgården?

Den frågan tittar en arbetsgrupp nu närmare på.
ÅHS styrelse har tillsatt en arbetsgrupp med förhoppningen att äntligen hitta en lösning på ett gammalt problem, det vill säga hur prehospital akut sjukvård i skärgården ska kunna lösas på bästa möjliga sätt.

Frågan har aktualiserats nu i vår dels genom dels en skrivelse från Kumlinge kommun, dels i lagtinget där vice talman Veronica Thörnroos (C) vid olika tillfällen krävt att transporten av skadade och sjuka i skärgården bör ske på ett tryggt sätt i enlighet med gällande regelverk.

I dag händer det att man tvingas ta till allt från mjölkkärror till traktorflak för att transportera en sjuk eller skadad till exempelvis helikoptern eller gränsbevakningens båt.

Thörnroos, som har lämnat in en åtgärdsmotion, konstaterade i lagtinget i går att det inte råder brist på frivillig hjälp i skärgården. Men det handlar ofta om lekmän som tvingas ta beslut som i värsta fall kan bli ödesdigra för för en svårt sjuk eller skadad person.

– Vem bär ansvaret om det blir fel? Frivilliga hjälpare kan knappast belastas.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!