DELA

Vardagen är viktigast i miljöfrågor

Plånboken är fortfarande det viktigaste när det kommer till att göra klimatsmarta val. Om miljöfrågornas relevans i och för vardagen lyfts fram kommer förändringen mot ett grönare Åland att gå snabbare.
Av miljöfrågorna bryr sig ålänningarna mest om Östersjöns tillstånd, enligt Åsub-rapporten Ålänningarna och miljön från i höstas. Den direkta påverkan på vår närmiljö är det ålänningen märker mest i vardagen. Vi undviker att bada i algbältena som nu omgärdar Åland och många funderar på begränsningarna i hur mycket av den lokala Östersjöfisken vi borde äta.

Vår närmiljö påverkar oss, därför vill vi påverka den.

Men vi gör det helst på ett sätt som inte försvårar för våra nuvarande levnadsvanor.

Enligt rapporten förefaller det lättare för människor att göra förändringar inom områden som inte påverkar sättet att leva sitt vardagsliv. Respondenterna var mer villiga att installera nya värmesystem i sina hem för att ersätta oljan och köra elbilar istället för bensindrivna fordon än de var att ta cykeln istället för bilen. Det verkar finnas en efterfrågan på en bättre utbyggd och tätare kollektivtrafik men det finns fortfarande ett behov att använda bilen.

Plånboken är fortfarande den viktigaste komponenten som styr våra val. En energisnål lösning som också ger effekter i plånboken som tilltalar många är att installera en värmepump eller fjärrvärme som sänker uppvärmningskostnaderna och som underlättar för miljön.

Även om utvecklingen har gått mot att samhället i stort får allt mer pengar över till annat när en procentuellt mindre del går till mat och boende upplever människor att de inte har råd att köpa ekologisk mat eller göra andra klimatsmarta val.

Det verkar finnas en vilja att göra miljömässigt kloka val bara uppoffringarna inte blir för stora för individen. Därför är det viktigt att ribban för att göra klimatsmarta val sänks i samhället i stort.

Nästan 80 procent av respondenterna vill minska utsläppen i haven och åtgärder som försämrar vattenkvalitén. Det kan härledas till den fråga de tyckte var viktigast, nämligen Östersjöns välmående. Samtidigt är det fler som tar hand om sitt toalettavfall från fritidsbåtar i land 2015 jämfört med 2008.

Det är ett bra exempel på en konkret åtgärd som påverkar närmiljön och som man upplever når resultat. Engagemanget i en miljöfråga kan återkopplas till en konkret åtgärd som leder till förbättringar vilket också visar att vi är beredda att offra en viss bekvämlighet bara vi får tillbaka tillräckligt stor avkastning i andra ändan.

Att synliggöra problem och möjliggöra lösningar blir ett av samhällets svåraste uppgifter de kommande åren men blir också en nyckel för att bredda miljöengagemanget.

Det finns goda initiativ både från näringsliv och politiker, men de måste bli fler och täcka en större kontaktyta mot vardagen.

Vardagen och plånboken är två vägar till ett ökat miljöengagemang. Kan vi förbättra förutsättningarna för dessa två vägar närmar vi oss visionen om ett hållbart Åland.