DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vård utanför Åland utreds

På mötet den 23 maj ska Hammarlands fullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag att höja anslaget för specialomsorg för personer med utvecklingsstörning med 89 000 euro till totalt 911 000 euro för tiden 28 januari till 31 juli i år. Tilläggsanslaget omfattar både boendeservice och dagverksamhet.

Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens förslag att godkänna tilläggsanslaget. Samtidigt gavs socialnämnden i uppdrag att utreda förmånligare specialomsorg så att även vård utanför Åland utreds. (ao)