DELA

Våra unga ska vara trygga

För att skapa en socialt hållbar situation för våra ungdomar, behövs i dagens läge socialt arbete i ett tidigt skede, med samarbete som metod och trygghet som primärt mål. För många ungdomar kantas tonåren av identitetssökande, förvirring, osäkerhet och en känsla av otrygghet, vilken kan ta sig i uttryck i ångest, självskadebeteende, skolk, kriminalitet, användning av alkohol, tobak och narkotika med mera. Det är här som vuxenvärlden i ett tidigt skede behöver möta upp genom uppsökande arbete, enskilda samtal och föräldrastöd, för att snabbt identifiera grundproblemet och gemensamt jobba mot åtgärder.

Ett otryggt barn handlar riskfyllt och destruktivt för att hantera en otrygg värld.

Ett tryggt barn gör kloka beslut med tryggheten som grund.

På Åland behöver vi inte uppfinna hjulet. Det vi ska göra är att se västerut och ta exempel av vår närmsta svenska kommungranne. Norrtälje kommun har genom sin förebyggande avdelning TINK (Trygg i Norrtälje Kommun) lyckats genomföra sitt trygghetsarbete snabbt och effektivt genom styrning, samverkan och samsyn, till den grad att man definieras som Sveriges tryggaste kommun och vunnit pris för årets förebyggande kommun.

Skapande av trygghet definierar ett lyckat socialt arbete, och trygghetsarbete genomförs på Åland dagligen, men måste mötas upp av strukturförändring för att utveckla arbetet med att förebygga riskfaktorer och främja skyddsfaktorer.

Därför vill jag se en förebyggande och främjande enhet som arbetar för hela Åland där familjearbetare, Fältare, skolor, föräldrastöd, polis med flera. samlar krafter under samma tak och kan göra snabba insatser för att öka tryggheten för barn och ungdomar.

Simon Påvals

liberal lagtingskandidat