DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Var försiktiga när strömmen återkommer”

I takt med att strömmen börjar fungera igen så ber myndigheterna abonnenterna att vara försiktiga och inte starta alla apparater direkt.
På fredagsförmiddagens presskonferens om läget efter stormen sa räddningschef Karl Nordlund att elnätet fortfarande är ”mycket ansträngt”. Högspänningsledningarna väntas fungera normalt igen i början av nästa vecka, medan lågspänningsledningarna kan ta upp till två veckor innan de fungerar igen. Avbrottskartan på elandelslagets hemsida visar bara högspänningsledningarna. Elandelslaget har kallat in extra personal både från Sverige och fastlandet att hjälpa till att återställa strömförsörjningen.

Kar Nordlund uppmanar alla abonnenter att vara försiktiga när strömmen återkommer.

– Börja inte belasta nätet direkt. Annars är det risk för nya strömavbrott.

Telefonin fungerar ungefär som vanligt, även om det alltjämt finns luckor i den fasta telefonin. Vattentrycket kan vara lägre än normalt på sina håll, bland annat på grund av att pumpstationen i Pålsböle är strömlös. Blötsnön har tyngt ner kablar och lett till trafikproblem på vissa håll. Karl Nordlund påminner återigen om faran med nedrivna elledningar:

– Rör ingenting och var uppmärksam.

Han varnar också för vindfällen och rotvältor.

– De kan se ut som spännande lekplatser men de är livsfarliga för både barn och vuxna.

Inga ytterligare personskador har inträffat under det senaste dygnet. Det kommer an på de enskilda kommunerna att inventera hjälpbehovet bland sina invånare.

– Men om man har akuta problem så ringer man 112, säger Karl Nordlund.

Skärgårdstrafiken fungerar normalt. Polisen har återgått till normal bemanning. Kommissarie Tommy Thörnroos uppmanar allmänheten att vara återhållsam med det man ringer om.

– Ge bolag och myndigheter arbetsro, så kan de jobba mer uthålligt. Om det är något, gå via de officiella kanalerna.

Han uppmanar också allmänheten att inte försöka åtgärda träd som fallit över ledningar, utan att lämna det till fackmännen.

Karl Nordlund lämnar nu ansvaret som räddningschef till Lennart Johansson, som säger att arbetet fortsätter i helgen. Brandstationerna har nu återgått till normal bemanning, utom i de trakter där telefonin fortfarande är osäker

En ny presskonferens hålls kl 15 idag.