DELA
Foto: Krister Lumme tar återigen strid för sin förlorade barndom.

Vanvårdsutredningen anmäld till JO

Före detta barnhemsbarnet Krister Lumme har nu vänt sig till justitieombudsmannen, JO, med sina krav på ekonomisk ersättning för den vanvård han utsattes för i barndomen.

Lumme vill att JO undersöker hur landskapsregeringens utredning om vanvården gått till och hur det var möjligt att göra en utredning utan att de som utreddes informerades eller fick någon stöd och hjälp under utredningens gång.

Han vill också att JO utreder med vilken rätt politikerna kunde föregå utredningen med att ta ett principbeslut om att ingen ekonomisk ersättning skulle betalas ut.