DELA

Det politiska spelet

Tycker du att det är svårt att se hur riksdagskandidaterna står på en traditionell, politisk höger-vänster skala?

Lugn, det tycker de själva också.

Var på skalan vänster-höger står du och var står, enligt dig, dina medkandidater?

Den frågan har vi ställt till Julie Birney (Lib), Kent Eriksson (Lib), Cecilia Jansson (MSÅ), Sara Kemetter (S), Mats Löfström (C), Elisabeth Nauclér (-) och Mats Perämaa (Lib).

De sju kandidaterna ombads komma till Nya Ålands redaktion och här fick de, var för sig, illustrera både sina egna och de andras positioner med hjälp av tecknaren Jonas Wiléns karikatyrer.

Det visade sig snart att uppgiften var långt ifrån lätt.

Bara två av kandidaterna är hundra procent eniga om den inbördes placeringen, Kent Eriksson och Mats Löfström.

I klippet här kan du se hur det gick till och i papperstidningen kan du läsa mer!