DELA
Foto: <07_Bildrubrik>INGEN FINSKA Inför årets val har landskapet satsat extra på information till ”ovana röstare”. Informationen finns på många språk, men inte på finska.

Valinfo på sju språk – men inte finska

Informationen om höstens lagtings- och kommunalval finns på sju olika språk – men inte på finska.
Inför höstens val har landskapsregeringen för första gången låtit ta fram informationsbroschyrer på olika språk för ovana röstare. Förutom svenska finns informationen om valet på engelska, estniska, lettiska, rumänska, ryska och thai.

– Bakgrunden till det är den undersökning som gjordes i våras av hur integrationen fungerar. Där framkom det att många som flyttar hit önskar information om vem som är röstberättigad och hur valet går till, förklarar landskapsregeringens valadministratör Casper Wrede.

Någon information på finska som är det språk som, förutom svenska, talas av flest personer på Åland finns däremot inte varken på landskapsregeringens hemsida eller i någon broschyr.

– Vi räknar med att alla som flyttar hit från Finland är bekanta med vårt valsystem eftersom det är väldigt likt det finländska. Den här informationen riktar sig till ovana röstare och framför allt till personer som har flyttat hit från ett land utanför Norden, säger Casper Wrede.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!14